Informatii utile

ACTE NECESARE INSCRIERII IN CMJ ARGES (VALABILE SI PENTRU PRELUAREA PRIN TRANSFER A UNUI MEDIC)
 • Formular de înscriere (CLICK aici pentru a descarca);

 • Documentul de identitate – original și copie;

 • Diploma de absolvire a facultății – copie legalizată;

 • Titlul oficial de calificare în profesia de medic sau după caz documentul care atestă recunoașterea acestuia – original și copie;

 • Dovada exercitării profesiei în ultimii 5 ani, respectiv adeverința de la locul de muncă, sau dovada atestării competenței profesionale, după caz;

 • Cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de proveniență;

 • Certificatul de sănătate tip a5 care sa includă  viza medicului psihiatru si medicina interna;

 • Declarația pe propria răspundere privind inexistenta unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate, prevăzute de lege;

 • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul – original și copie;

 • Carnetul de medic rezident completat, ștampilat și vizat la zi – original și copie;

 • Dovada finalizării pregătirii în rezidențiat, după caz;

 • Acte care dovedesc dobândirea dreptului de liberă practică potrivit legislației anterioare anului 2005 sau, documentul care atestă recunoașterea acestuia, după caz;

 • Dovada privind achitarea taxei de înscriere si eliberare a certificatului de membru;

 • Puncte EMC;

 • Asigurare malpraxis;

 

CLICK aici pentru a descarca Cererea de viza.

 

CLICK aici pentru a descarca Juramantul lui Hipocrate.

ACTE NECESARE AVIZARII CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL
 • Cerere tip (CLICK aici pentru a descarca);

 • Dovada detinere spatiu la care se anexeaza schita spatiului cu numerotarea camerelor –original si copie

 • Acordul scris al colocatarilor , dupa caz –original si copie

 • Autorizatia de libera practica –original si copie

 • Lista serviciilor medicale furnizate

 • Lista personalului de specialitate anagajat cu contract individual de munca sau in orice alt mod

 • Dovada achitarii  taxei  de avizare (500 RON)

ACTE NECESARE AVIZARII UNITATII MEDICO-SANITARE CU PERSONALITATE JURIDICA ( SOCIETATE COMERCIALA)
 • Cerere tip (CLICK aici pentru a descarca);

 • Dovada detinerii spatiului insotita de schita spatiului cu numerotarea camerelor si distributia specialitatilor pe camere-original si copie

 • Acordul scris al colocatarilor, dupa caz-original si copie

 • Certificatul de inregistrare la registrul comertului – original si copie

 • Actul constitutiv al societatii –original si copie

 • Diploma de medic a administratorului societatii sau diplomele celor 1/3 dintre membrii consiliului de administratie –original si copie

 • Declaratia organului de conducere al unitatii prin care se obliga sa respecte independenta profesionala a medicilor si sa angajejze numai personal medico-sanitar autorizat-original

 • Regulamentul de organizare si functionare – original si copie

 • Fisele de atributii ale posturilor- original si copie

 • Programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii-original si copie

 • Dovada achitarii taxei de avizare  (1500 RON)

 • Lista serviciilor medicale furnizate

 • Lista personalului de specialitate anagajat cu contract individual de munca sau in orice alt mod , insotita de certificatul de membru si avizul de libera practica al fiecarui medic ( copie).

 

MODELE ALTE CERERI

 

TAXE
1. Eliberare adeverinte: 50 RON
2. Eliberare adeverinte in regim de urgenta (in ziua cererii): 100 RON
3. Eliberare certificat profesional curent fara traducere: 200 RON
4. Eliberare certificat profesional curent cu traducere: 400 RON
5. Avizare CMI: 500 RON
6. Avizare societate medicala cu personalitate juridica: 1500 RON
7. Eliberare duplicat certificat de membru: 200 RON
8. Eliberare certificat de membru: 100 RON
9. Sponsorizare evenimente educationale: echivalent 200 euro